Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Fort bij Vechten

Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870. Het terrein is 17 hectare groot. Op het fort liggen 26 grotere en kleinere grondgedekte gebouwen, opgetrokken uit 16 miljoen bakstenen en met een gezamenlijk vloeroppervlak van 7.000 m². Fort bij Vechten is sinds 1996 eigendom van Staatsbosbeheer. De Provincie Utrecht neemt (mede namens de gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer en het projectbureau nieuwe Hollandse waterlinie) het voortouw in de renovatie en ontwikkeling van dit deel van de van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De provincie streeft naar een combinatie van behoud, renovatie en ontwikkeling en wil de markt uitdagen om een innovatieve bijdrage te leveren. Eigenaar Staatsbosbeheer sluit een erfpachtcontract met de winnaar van het innovatieve selectieproces; de toekomstige exploitant. Tenman trad voor de provincie op als procesmanager en als adviseur voor de selectie van een private partner.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten