Marc Bonekamp

Plekken maken waar mensen willen wonen, werken, elkaar ontmoeten en vrije tijd doorbrengen. Het inrichten van de ruimtelijke omgeving vanuit complexe gebiedsontwikkelingen. Daar ligt de interesse van Marc. Hierbij telt altijd het doel: zorgen dat het plan werkelijkheid wordt en dat initiatiefnemer én gebruiker erbij gebaat zijn. Daar zet Marc zich graag voor in. Marc is vanuit de private kant en de publieke kant in diverse rollen bij grote gebiedsontwikkelingen betrokken geweest. Van groot tot klein, van uitgifte tot invulling.