Bajeskwartier Amsterdam

“Tenman ontwikkelde samen met AM, OMA, FABRICations en LOLA Landscape het concept en trad op als tendermanager bij het Bajeskwartier.”

—AM

Leo Kramer

Het Hart van de Waalsprong, Nijmegen

“Met AM en VanWonen heeft Tenman als tendermanager de Europese aanbesteding voor de realisatie van een nieuw stadje aan de Waal gewonnen.”

—AM en Van Wonen

Leo Kramer

De Kleine Omval, Amsterdam

“Met De Kleine Omval bieden we ruimte aan de Nieuwe Makers van de stad en verbinden we mensen uit de omliggende buurten.”

—Tenman | Eigen initiatief

Jos Wetters

Hezelpoort Nijmegen

“Tendermanager in opdracht van VORM voor de door de gemeente Nijmegen uitgeschreven tender voor woontoren en parkeergarage op voormalige romeinse hoofdroute.”

— VORM

Jos Wetters

Suikerzijde Groningen

“Tenman begeleidt in opdracht van Dura Vermeer, na de met behulp van Tenman gewonnen tender Suikerzijde, de start van de ontwikkelorganisatie Suikerzijde.”

—Dura Vermeer

Leo Kramer

Krimp Zaandam

“Voor een particuliere opdrachtgever is de tender voor de ontwikkeling van de oude PTT-centrale in het centrum van Zaandam gewonnen. Tenman is gevraagd de verdere ontwikkeling te begeleiden.”

— Particulier

Leo Kramer

Maasterras Dordrecht

“Tenman stuurt een team professionals aan om de ruimtelijke ordenings- en investeringsopgaven om te zetten in realistische, haalbare (deel)projecten.”

— Gemeente Dordrecht

Marc Bonekamp

Advies of ondersteuning nodig bij een complexe ontwikkelopgave? Tenman zorgt voor de realisatie van gebouwen en gebieden. Wonen, winkelen of werken, transformatie of de herontwikkeling van een monument: hoe complexer de opgave is, hoe leuker wij het vinden. Tenman is betrokken van initiatief tot uitvoer. Als gedreven adviseur, manager of partner. Voor private en publieke partijen. Wat je opgave ook is: Tenman maakt het verschil en zorgt dat jouw ontwikkeling er komt.

Tendermanagement

Tenman begeleidt publieke en private partijen bij aanbestedingen en tenders. We ondersteunen bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie, het uitschrijven van de procedure en bij het vastleggen van afspraken na selectie. Ook formeren we het tenderteam, ontwikkelen het concept en organiseren de volledige inschrijving of selectie. We brengen hierbij creativiteit en lef samen met solide haalbaarheid.

Proces & project
management

Tenman geeft leiding aan complexe ruimtelijke projecten en brengt deze tot een goed einde. We zetten ruimtelijke ordenings- en investeringsopgaven om in realistische, haalbare (deel)projecten. Door onze onafhankelijke rol zijn we altijd in staat om vanuit het belang en de voortgang van het project te handelen. We weten hoe een projectorganisatie ingericht moet worden en hoe je partijen enthousiasmeert en verbindt.

Advies

Ruimtelijke plannen vragen om kennis en kunde, een objectief oordeel en stevig advies. Krijgen we dit project haalbaar? Welk product past bij de marktvraag? Is dit een tender voor ons? En zo ja, hoe contracteren we dan de markt? Voor er substantiële investeringen worden gedaan, adviseert Tenman hoe een project realiseerbaar wordt. We brengen ruime ervaring en kennis van het domein samen met vernieuwende en creatieve oplossingen.

Behoefte aan advies? Of eerst weten wat er mogelijk is? Neem contact met ons op.