Tendermanagement, aanbesteden en contracteren

Tenman begeleidt publieke en private partijen bij aanbestedingen en tenders. We zijn vanaf het begin betrokken bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie, het uitschrijven van de procedure en het vastleggen van afspraken voor na de selectie. Ook formeren we het tenderteam, ontwikkelen het concept en organiseren de volledige inschrijving of selectie.

We spreken de taal van onze opdrachtgevers. We weten wat belangrijk is en wat wel en niet kan, mag en werkt. Tenman formeert per project een sterk op maat gesneden team, waarbij creativiteit wordt gekoppeld aan overtuigingskracht en organisatietalent. We zorgen dat alle voorwaarden voor succes aanwezig zijn en maken zo het verschil. Omdat we geloven in onze meerwaarde, zijn we bereid ons honorarium van succes afhankelijk te maken.

Project- en procesmanagement

Tenman geeft leiding aan complexe ruimtelijke projecten en brengt deze tot een goed einde. We zetten ruimtelijke ordenings- en investeringsopgaven om in realistische, haalbare (deel)projecten. Door onze onafhankelijke rol zijn we altijd in staat om vanuit het belang en de voortgang van het project te handelen. 

Tenman weet waar belangen liggen en hoe om te gaan met publieke of private krachtenvelden. We hebben de kennis en ervaring om namens het project met derden gesprekken te voeren en te onderhandelen. We weten hoe een projectorganisatie ingericht moet worden en hoe je partijen enthousiasmeert en verbindt. We nemen deze rol vaak op na het winnen van een tender, bij het afsluiten van de initiatieffase of binnen een lopend traject wanneer extra expertise gewenst is.

Advies

Ruimtelijke plannen vragen om kennis en kunde, een objectief oordeel en stevig advies. Krijgen we dit project haalbaar? Welk product past bij de marktvraag? Is dit een tender voor ons? En zo ja, hoe contracteren we dan de markt?

Tenman heeft inzicht in de vraagstukken die bij opdrachtgevers leven. Voordat er substantiële investeringen worden gedaan, adviseert Tenman hoe een project realiseerbaar wordt. We brengen ruime ervaring en kennis van het domein samen met vernieuwende en creatieve oplossingen. We werken hierbij van haalbaarheid tot strategie. We stellen een gedegen en op feiten gebaseerd advies op, met duidelijke aanbevelingen. Dit kan als basis dienen voor interne besluitvorming.

“Een belangrijk onderdeel van het managen van tenders en aanbestedingen is conceptontwikkeling. Een integraal, bindend en inspirerend plan, getoetst op haalbaarheid, is alleen mogelijk met een multidisciplinair team dat goed samenwerkt. En met intern en extern draagvlak bij de overheid en markt. Als er een kans is, dan zien wij het. Dat is waar we goed in zijn.”

Marc Bonekamp