Hart van de Waalsprong Nijmegen

Hart van de Waalsprong ligt in Hof van Holland, de nieuwste wijk van Nijmegen-Noord. De nieuwe stadswijk ligt dichtbij de Waal, de uiterwaarden en het centrum van Nijmegen. Hart van de Waalsprong gaat het levendige woon- en winkelhart van de wijk zijn. Het project heeft een uitgesproken karakter door zichtbare duurzaamheid, door water en groen, spannende stedelijke architectuur en een opvallend centraal plein.

Met gebieds- en vastgoedontwikkelaars AM en VanWonen heeft Tenman als tendermanager de Europese aanbesteding voor de realisatie van een nieuw stadje aan de Waal gewonnen. In ons team zaten onder andere De Zwarte Hond en De Urbanisten. Aansluitend is Tenman gevraagd om in het projectdirectieteam plaats te nemen en mede te zorgen voor de verdere planontwikkeling, contractering, financiële verantwoording, besluitvorming en alle andere benodigde voorbereidingen. Gestart in 2019 heeft dit geleid tot de eerste bouwactiviteiten eind 2021. Hiermee was de opdracht: ‘help mee het project te managen tot aan start bouw’ afgerond.

Opgave:

Aanbesteding door gemeente Nijmegen van wijkwinkelcentrum en 450 woningen, en aansluitend procesmanagent tot aan start bouw.

Opdrachtgever:
AM en Van Wonen

Geleverde diensten:

Meer projecten

Hezelpoort Nijmegen

Het sluitstuk van het havenfront aan de Waal. De gemeente Nijmegen heeft een tender uitgeschreven voor hoogbouw op een scharnierpunt in de stad, niet alleen…

Lees meer

Krimp Zaandam

Een oude PTT centrale in het centrum van Zaandam, waarvan de locatie ooit functioneel bepaald door de beperking van de capaciteit van het koperdraad. Een…

Lees meer

Suikerzijde Groningen

Stoeten met tractoren over lange modderige wegen, de weeë lucht van gekookte suikerbieten, eindeloze vergezichten over de vloeivelden, de laatste herinneringen van de suikerfabriek aan…

Lees meer

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Huys Egelantier Haarlem

De gemeente Haarlem wil het voormalige Elisabeth Gasthuis (De Egelantier) transformeren tot een gemengd programma met een hotelfunctie, woningen en maatschappelijk-culturele functies. Ze zochten een…

Lees meer

Mooi Bergen Winkelkern

De gemeente Bergen wil het centrum van Bergen herontwikkelen. Door middel van een Europese Aanbesteding wil de gemeente een ontwikkelaar selecteren die voor eigen rekening…

Lees meer

HEMbrug terrein

De munitiefabriek, die letterlijk in het hart ligt van de Stelling van Amsterdam, verborgen achter hekken van defensie, is na jarenlange leegstand en verval in…

Lees meer

Bajeskwartier Amsterdam

De oude Bijlmerbajes is door het Rijksvastgoedbedrijf met een unieke tenderprocedure in de markt gezet. Indienende partijen werden gelijk beoordeeld op kwaliteit en bod. In…

Lees meer

Mariniers Kazerne Vlissingen

Het Ministerie van Defensie wil een nieuwe kazerne bouwen in Vlissingen. Bouwonderneming VolkerWessels gaf Tenman de opdracht om een tenderteam te formeren voor de inschrijving…

Lees meer

Stadskantoor Tilburg

De gemeente Tilburg is van plan om haar Stadskantoren grondig  te (ver)nieuwbouwen. Voor Stadskantoor 1 is gekozen voor een vernieuwbouw op basis van een DBM-contract….

Lees meer

Stadhuis Den Helder

De gemeente Den Helder wil een nieuw Stadhuis realiseren op de stationslocatie in Den Helder. Het Stadhuis fungeert als belangrijke pijler en aanjager voor de…

Lees meer

Reitdiephaven

Reitdiephaven is een mixed use project waarbij de gemeente openstond voor een “andere” aanpak. De opgave van een winkelcentrum, in combinatie met wonen en haven,…

Lees meer

RegioTram Groningen

Tenman heeft voor het project RegioTram Groningen onderzocht of dit project door middel van een DBFMO-contract kon worden gerealiseerd. Dit is een aanbestedingsvorm waarbij het…

Lees meer

Fort bij Vechten

Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870. Het terrein is 17 hectare groot. Op…

Lees meer