De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een ontwikkelcompetitie uit in twee rondes. Tenman zocht de samenwerking met Vink Bouw, temp.architecture.urbanism en FC Hyena. We werden in de eerste ronde uit circa 20 partijen geselecteerd voor de tweede ronde. Op dit moment zijn we in afwachting van de uitslag van onze indiening De Kleine Omval.

Met De Kleine Omval bieden we ruimte aan de Nieuwe Makers van de stad en verbinden we mensen uit de omliggende buurten. Het wordt een plek voor werk, cultuur, ontspanning en experiment, waar iedereen welkom is. De Kleine Omval brengt een buurtbioscoop en passende laagdrempelige horeca samen met flexibele bedrijfsruimte in een duurzaam gebouw dat past bij de plek. Het wordt stoer en een tikje rauw en is geschikt voor bijzondere bedrijven die ruimtes nodig hebben die anders dan anders zijn. De Kleine Omval wordt een nieuwe pleisterplaats in de stad.

Opgave:
Ontwikkelcompetitie gemeente Amsterdam

Opdrachtgever:
Tenman | Eigen initiatief

Geleverde diensten:

Meer projecten

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer

Gemeente Ede

In Ede vonden rondom station Ede-Wageningen een aantal grootschalige ontwikkelingen plaats. Naast de realisatie van een nieuw intercitystation kwam er een nieuwe ontsluitingsweg voor de…

Lees meer