Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gemeente Ede

In Ede vindt er rond het station Ede-Wageningen een aantal grootschalige ontwikkelingen plaats. Naast de realisatie van een nieuw intercity station is er ook sprake van een nieuwe ontsluitingsweg voor de gehele ookstzijde van Ede, direct naar de A12, en de herontwikkeling van het ENKA terrein (door marktpartijen) en de voormalige kazerneterreinen. Een van de huidige partners van Tenman is destijds gevraagd om, in dienst van de gemeente Ede, te zorgen voor de afname, de overdracht en het beheer van de 100 hectare terrein en meer dan 80 gebouwen. En tegelijkertijd ook zorgen voor de opbouw van een projectorganisatie die als opdracht had om geheel voor rekening en risico van de gemeente Ede de gebiedsontwikkeling op te starten, de planvorming te doen, de uitgifte te organiseren van zowel grond als de vele (rijks)monumentale gebouwen en uiteindelijk te zorgen voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten