Gemeente Ede

In Ede vonden rondom station Ede-Wageningen een aantal grootschalige ontwikkelingen plaats. Naast de realisatie van een nieuw intercitystation kwam er een nieuwe ontsluitingsweg voor de gehele oostzijde van Ede, direct naar de A12. Ook werd het ENKA terrein herontwikkeld, net als de voormalige kazerneterreinen.

Tenman had de opdracht om te zorgen voor de afname, de overdracht en het beheer van de 100 hectare terrein en meer dan 80 gebouwen. Ook zorgde hij voor de opbouw van een projectorganisatie om voor rekening en risico van de gemeente Ede de gebiedsontwikkeling op te starten, de planvorming te doen, de uitgifte te organiseren van zowel de grond als de (rijks)monumentale gebouwen en uiteindelijk te zorgen voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied.

Opgave:
Herontwikkeling kazerneterrein

Opdrachtgever:
Gemeente Ede

Geleverde diensten:

Meer projecten

Upfield Rotterdam

Upfield is een voormalige bedrijfslocatie van Unilever vooral bekend door de productie van margarine, met bekende merken zoals Blueband, Becel, Croma en Zeeuws Meisje.  De…

Lees meer

Maasterras Dordrecht

Het Maasterras direct gelegen aan de Oude Maas maakt onderdeel uit van een aantal grootte gebiedsontwikkelingen van circa 10.000 woningen. De ambitie van het gebied…

Lees meer