Gemeente Ede

In Ede vonden rondom station Ede-Wageningen een aantal grootschalige ontwikkelingen plaats. Naast de realisatie van een nieuw intercitystation kwam er een nieuwe ontsluitingsweg voor de gehele oostzijde van Ede, direct naar de A12. Ook werd het ENKA terrein herontwikkeld, net als de voormalige kazerneterreinen.

Tenman had de opdracht om te zorgen voor de afname, de overdracht en het beheer van de 100 hectare terrein en meer dan 80 gebouwen. Ook zorgde hij voor de opbouw van een projectorganisatie om voor rekening en risico van de gemeente Ede de gebiedsontwikkeling op te starten, de planvorming te doen, de uitgifte te organiseren van zowel de grond als de (rijks)monumentale gebouwen en uiteindelijk te zorgen voor het bouw- en woonrijpmaken van het gebied.

Opgave:
Herontwikkeling kazerneterrein

Opdrachtgever:
Gemeente Ede

Geleverde diensten:

Meer projecten

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer