Vliegbasis Twenthe

In 2003 werd door toenmalig defensieminister Kamp besloten de Luchtmachtbasis te sluiten. Van 2003 tot begin 2007 werd onder leiding van oud staatssecretaris Van Voorst tot Voorst tussen Rijk en Regio onderhandeld over de verkoop van de luchthaven. Het bedroevende resultaat was geen plan en een verschil in inzicht van ruim 100 miljoen.

Begin 2007 werd door Gerrit Zalm de strategie van verkoop gewijzigd naar ontwikkelen. Vanaf dat moment werken het Rijk, Provincie Overijssel en Gemeente Enschede samen aan de maatschappelijk en economisch meest wenselijke gebiedsontwikkeling van luchthaven Twente. Zij hebben daartoe voor gezamenlijke rekening en risico de projectorganisatie “Vliegwiel Twente Maatschappij” (VTM) opgezet die de oprichting van de gebiedsontwikkelingsmaatschappij voorbereidt.

Bij deze nieuwe aanpak werd direct onderkend dat er volledige transparantie naar alle stakeholders moest komen: alles interactief en openbaar via de website. Leo Kramer was directeur van de Vliegwiel Twente Maatschappij en verantwoordelijk voor de herontwikkeling.

Opgave:
Verkoop van de luchthaven

Opdrachtgever:
Rijksvastgoedbedrijf

Geleverde diensten:

Meer projecten

Upfield Rotterdam

Upfield is een voormalige bedrijfslocatie van Unilever vooral bekend door de productie van margarine, met bekende merken zoals Blueband, Becel, Croma en Zeeuws Meisje.  De…

Lees meer

Maasterras Dordrecht

Het Maasterras direct gelegen aan de Oude Maas maakt onderdeel uit van een aantal grootte gebiedsontwikkelingen van circa 10.000 woningen. De ambitie van het gebied…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer

Bajeskwartier Amsterdam

De oude Bijlmerbajes is door het Rijksvastgoedbedrijf met een unieke tenderprocedure in de markt gezet. Indienende partijen werden gelijk beoordeeld op kwaliteit en bod. In…

Lees meer

Hoge Raad Den Haag

Het nieuwe gebouw van de Hoge Raad werd gerealiseerd door het door BAM geleidde samenwerkingsverband Poort van Den Haag. Dit consortium bestaat uit BAM PPP…

Lees meer

Bedrijventerrein Bovenkarspel

Het bollenpreparatiebedrijf CNB wilde haar bedrijventerrein in Bovenkarspel herontwikkelen. De bestaande activiteiten van CNB bleven gehandhaafd. Op het terrein aan de Veilingweg in Bovenkarspel wilde…

Lees meer

Fort bij Vechten

Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870. Het terrein is 17 hectare groot. Op…

Lees meer

Stadhuis Zaanstad

Inverdan is een stedenbouwkundig herontwikkelingsprogramma voor het centrum van Zaandam, de grootste kern binnen de gemeente Zaanstad. De gemeentelijke diensten zijn verdeeld over vier verschillenden…

Lees meer

Arnhems Buiten

TCN Arnhems Buiten BV (in faillissement) heeft het voormalig KEMA terrein in eigendom. Het terrein beslaat circa 50 hectare met daarop circa 80 opstallen, waarvan…

Lees meer