Vliegbasis Twenthe

In 2003 werd door toenmalig defensieminister Kamp besloten de Luchtmachtbasis te sluiten. Van 2003 tot begin 2007 werd onder leiding van oud staatssecretaris Van Voorst tot Voorst tussen Rijk en Regio onderhandeld over de verkoop van de luchthaven. Het bedroevende resultaat was geen plan en een verschil in inzicht van ruim 100 miljoen.

Begin 2007 werd door Gerrit Zalm de strategie van verkoop gewijzigd naar ontwikkelen. Vanaf dat moment werken het Rijk, Provincie Overijssel en Gemeente Enschede samen aan de maatschappelijk en economisch meest wenselijke gebiedsontwikkeling van luchthaven Twente. Zij hebben daartoe voor gezamenlijke rekening en risico de projectorganisatie “Vliegwiel Twente Maatschappij” (VTM) opgezet die de oprichting van de gebiedsontwikkelingsmaatschappij voorbereidt.

Bij deze nieuwe aanpak werd direct onderkend dat er volledige transparantie naar alle stakeholders moest komen: alles interactief en openbaar via de website. Leo Kramer was directeur van de Vliegwiel Twente Maatschappij en verantwoordelijk voor de herontwikkeling.

Opgave:
Verkoop van de luchthaven

Opdrachtgever:
Rijksvastgoedbedrijf

Geleverde diensten:

Meer projecten

Bajeskwartier Amsterdam

De oude Bijlmerbajes is door het Rijksvastgoedbedrijf met een unieke tenderprocedure in de markt gezet. Indienende partijen werden gelijk beoordeeld op kwaliteit en bod. In…

Lees meer