Stadhuis Zaanstad

Inverdan is een stedenbouwkundig herontwikkelingsprogramma voor het centrum van Zaandam, de grootste kern binnen de gemeente Zaanstad. De gemeentelijke diensten zijn verdeeld over vier verschillenden kantoren, verspreid over de gemeente. De gemeente groeit en is toe aan een nieuw stadhuis en besloot deze belangrijke investering als katalysator te laten functioneren voor de herontwikkeling van het centrum. De druk was hoog om ervoor te zorgen dat het gebouw er komt en binnen budget gerealiseerd wordt.

Zowel bij de architectenselectie, de gemeentelijke besluitvorming, de contractvorming met NS Ontwikkeling als bij de meer dan complexe afwikkeling van de oplevering is Tenman betrokken geweest als proces- en projectmanager.

Opgave:
Nieuwbouw Stadhuis Zaanstad

Opdrachtgever:
Gemeente Zaanstad

Geleverde diensten:

Meer projecten

Bajeskwartier Amsterdam

De oude Bijlmerbajes is door het Rijksvastgoedbedrijf met een unieke tenderprocedure in de markt gezet. Indienende partijen werden gelijk beoordeeld op kwaliteit en bod. In…

Lees meer

Vliegbasis Twenthe

In 2003 werd door toenmalig defensieminister Kamp besloten de Luchtmachtbasis te sluiten. Van 2003 tot begin 2007 werd onder leiding van oud staatssecretaris Van Voorst…

Lees meer