Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gemeente Aalsmeer

Door fusies van sportverenigingen en scholen is ruimte vrijgekomen voor woningbouw, midden in de bestaande woonwijk Hornmeer. De gemeente maakt woningbouw mogelijk voor bijzondere doelgroepen zoals, ouderen, starters en jongeren. In overleg met de buurt is voor de locatie Meervalstraat en Roerdomplaan een bestemmingsplan voorbereid en inmiddels vastgesteld. Voor de locatie op de Roerdomplaan wenst de gemeente een 60 tal sociale- en vrijsector ouderen woningen, met daarbij een ‘gezondhuis’ in de plint. Het gezondhuis is een combinatie van huiskamer, buurtvoorziening, en zorgpunt (huisarts, apotheek, fysiotherapie enz.) Op de locatie aan de Meervalstraat wordt de mogelijkheid geboden voor circa 80 vrije sector woningen. Verdop in de wijk is op het voormalig voetbal terrein ruimte voor éénpersoonshuishoudens en sociale koopwoningen. Tenman wordt in 2017 gevraagd om advies hoe de locaties in de markt te zetten. Door veranderende wetgeving voor woningbouwverenigingen zijn sociale- en vrije sector huurwoningen niet te combineren en al helemaal niet met een zorgplint. De gemeente heeft het advies van Tenman om delen van het plan onderhands aan te besteden met succes opgevolgd. Tenman heeft de marktpartijen in samenwerking met gemeente geselecteerd. Nadat de overige vrije sector woningen via een meervoudige onderhandse aanbesteding in samenwerking met Tenman naar de markt begeleid, worden er 180 nieuwbouw woningen binnenstedelijk gerealiseerd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten