Gemeente Aalsmeer

Door fusies van sportverenigingen en scholen is er ruimte vrijgekomen voor woningbouw in de bestaande woonwijk Hornmeer. Woningbouw voor bijzondere doelgroepen zoals ouderen, starters en jongeren. In overleg met de buurt is voor de locatie Meervalstraat en Roerdomplaan een bestemmingsplan voorbereid en dit is inmiddels vastgesteld. Voor de locatie op de Roerdomplaan wenst de gemeente een 60tal sociale- en vrije sector ouderenwoningen, met daarbij een ‘gezondhuis’ in de plint. Het gezondhuis is een combinatie van huiskamer, buurtvoorziening en zorgpunt (huisarts, apotheek, fysiotherapie). Op de locatie aan de Meervalstraat is ruimte voor circa 80 vrije sector woningen. Op het voormalig voetbalterrein is plaats voor éénpersoonshuishoudens en sociale koopwoningen.

Tenman werd gevraagd om advies hoe de markt te benaderen voor de verkoop van deze locaties en om de uitgifte voor te bereiden.

Opgave:
Aanbesteding woningbouw

Opdrachtgever:
Gemeente Aalsmeer

Geleverde diensten:

Meer projecten

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer