Winkelcentrum Stadshagen Zwolle

Stadshagen is een VINEX wijk in Zwolle. Het aantal inwoners moet groeien van 20.000 naar circa 30.000. Het bestaande winkelcentrum voldoet niet langer aan het gewenste voorzieningenniveau en vraagt om uitbreiding. De gemeente Zwolle schreef een aanbesteding uit om een ontwikkel-, koop- en realisatieovereenkomst te sluiten voor de koop van de gronden ten behoeve van het ontwerp, de ontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie van de uitbreiding.

Tenman ontwikkelde samen met onder andere Rijnboutt Architecten, De Urbanisten, Siemens, DGMR en Goudappel Coffeng het concept en trad op als tendermanager. We maakten een ambitieus én haalbaar plan, met een ijsbaan, waterretentie, een stadstuin met kas, een brouwerij en foodcourt, innovaties zoals PV bomen en smart city concepten. Het borgen van sociale cohesie kreeg extra aandacht door gezamenlijke voorzieningen, zoals een kluskeet voor jong en oud, dubbelgebruik van ruimten voor buurtinitiatieven en zzp’ers en collectieve aansturing van verlichting.

Opgave:
Gemeentelijke uitvraag voor de uitbreiding van Winkelcentrum Stadshagen ZWOLLE

Opdrachtgever:
AM | Aberdeen Standard Investments

Geleverde diensten:

Meer projecten

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer