Winkelcentrum Stadshagen Zwolle

Stadshagen is een VINEX wijk in Zwolle. Het aantal inwoners moet groeien van 20.000 naar circa 30.000. Het bestaande winkelcentrum voldoet niet langer aan het gewenste voorzieningenniveau en vraagt om uitbreiding. De gemeente Zwolle schreef een aanbesteding uit om een ontwikkel-, koop- en realisatieovereenkomst te sluiten voor de koop van de gronden ten behoeve van het ontwerp, de ontwikkeling en de daadwerkelijke realisatie van de uitbreiding.

Tenman ontwikkelde samen met onder andere Rijnboutt Architecten, De Urbanisten, Siemens, DGMR en Goudappel Coffeng het concept en trad op als tendermanager. We maakten een ambitieus én haalbaar plan, met een ijsbaan, waterretentie, een stadstuin met kas, een brouwerij en foodcourt, innovaties zoals PV bomen en smart city concepten. Het borgen van sociale cohesie kreeg extra aandacht door gezamenlijke voorzieningen, zoals een kluskeet voor jong en oud, dubbelgebruik van ruimten voor buurtinitiatieven en zzp’ers en collectieve aansturing van verlichting.

Opgave:
Gemeentelijke uitvraag voor de uitbreiding van Winkelcentrum Stadshagen ZWOLLE

Opdrachtgever:
AM | Aberdeen Standard Investments

Geleverde diensten:

Meer projecten

Hezelpoort Nijmegen

Het sluitstuk van het havenfront aan de Waal. De gemeente Nijmegen heeft een tender uitgeschreven voor hoogbouw op een scharnierpunt in de stad, niet alleen…

Lees meer

Krimp Zaandam

Een oude PTT centrale in het centrum van Zaandam, waarvan de locatie ooit functioneel bepaald door de beperking van de capaciteit van het koperdraad. Een…

Lees meer

Suikerzijde Groningen

Stoeten met tractoren over lange modderige wegen, de weeë lucht van gekookte suikerbieten, eindeloze vergezichten over de vloeivelden, de laatste herinneringen van de suikerfabriek aan…

Lees meer

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Huys Egelantier Haarlem

De gemeente Haarlem wil het voormalige Elisabeth Gasthuis (De Egelantier) transformeren tot een gemengd programma met een hotelfunctie, woningen en maatschappelijk-culturele functies. Ze zochten een…

Lees meer

Mooi Bergen Winkelkern

De gemeente Bergen wil het centrum van Bergen herontwikkelen. Door middel van een Europese Aanbesteding wil de gemeente een ontwikkelaar selecteren die voor eigen rekening…

Lees meer

HEMbrug terrein

De munitiefabriek, die letterlijk in het hart ligt van de Stelling van Amsterdam, verborgen achter hekken van defensie, is na jarenlange leegstand en verval in…

Lees meer

Bajeskwartier Amsterdam

De oude Bijlmerbajes is door het Rijksvastgoedbedrijf met een unieke tenderprocedure in de markt gezet. Indienende partijen werden gelijk beoordeeld op kwaliteit en bod. In…

Lees meer

Mariniers Kazerne Vlissingen

Het Ministerie van Defensie wil een nieuwe kazerne bouwen in Vlissingen. Bouwonderneming VolkerWessels gaf Tenman de opdracht om een tenderteam te formeren voor de inschrijving…

Lees meer

Stadskantoor Tilburg

De gemeente Tilburg is van plan om haar Stadskantoren grondig  te (ver)nieuwbouwen. Voor Stadskantoor 1 is gekozen voor een vernieuwbouw op basis van een DBM-contract….

Lees meer

Stadhuis Den Helder

De gemeente Den Helder wil een nieuw Stadhuis realiseren op de stationslocatie in Den Helder. Het Stadhuis fungeert als belangrijke pijler en aanjager voor de…

Lees meer

Reitdiephaven

Reitdiephaven is een mixed use project waarbij de gemeente openstond voor een “andere” aanpak. De opgave van een winkelcentrum, in combinatie met wonen en haven,…

Lees meer

RegioTram Groningen

Tenman heeft voor het project RegioTram Groningen onderzocht of dit project door middel van een DBFMO-contract kon worden gerealiseerd. Dit is een aanbestedingsvorm waarbij het…

Lees meer

Fort bij Vechten

Fort bij Vechten is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1867 en 1870. Het terrein is 17 hectare groot. Op…

Lees meer