Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

‘Gele Scheikunde Complex’

Herontwikkelingslocatie gelegen aan de noordzijde van TU Delft Campus. De gebouwen en terreinen van het voormalige TU Delft faculteits‐complex ‘Gele Scheikunde’ maken deel uit van het te herontwikkelen gebied. Het complex wordt ‘as is’ verkocht via een verkoopprocedure. Eventuele sloop van de gebouwen, de benodigde sanering van de aanwezige chemische vervuiling en de aanwezige asbest zijn voor rekening en risico van de nieuwe eigenaar. Het gebied kan tot woningbouwlocatie worden herontwikkeld, hiervoor is een bestemmingsplan wijziging benodigd. De TU Delft heeft samen met de gemeente Delft een visie voor het gebied opgesteld dat voorziet in woningbouw en enkele voorzieningen. Tenman heeft samen met geselecteerde partners de mogelijkheden voor een passende herontwikkeling bekeken en een inschrijving ingediend.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten