Voormalig Militair Hospitaal Amersfoort

Het voormalig Militair Hospitaal Amersfoort, ligt net buiten de oude stadskern van Amersfoort en bestaat uit een ensemble van historische gebouwen in een parkachtige setting (1877-1894). De bouwkundige staat en gebouwindeling is nagenoeg geheel oorspronkelijk, met uitzondering van de na circa 1950 toegevoegde gebouwdelen. Het Object bestaat uit een hoofdgebouw, zeven barakken, twee vrijstaande gebouwen, een bergplaats en twee installatiegebouwen. In samenwerking met de gemeente Amersfoort is een Notitie van Uitgangspunten en Randvoorwaarden opgesteld voor een mogelijke herontwikkeling. De Notitie van Uitgangspunten biedt ruimte voor nieuwe functies en transformatie, waarbij aandacht wordt gevraagd voor de kernwaarden van de monumentale status. Functies dienen een goede bijdrage te leveren aan de economie en het imago van Amersfoort. Maar ook ‘gewone’ functies als wonen of kleinschalige bedrijvigheid zijn welkom. Een eventuele functieverandering al dan niet in combinatie met het aanpassen van bebouwing vraagt om herziening van het bestemmingsplan. Deze Notitie van Uitgangspunten zal richtinggevend zijn bij verdere planvorming en Wro-procedures in het kader van de herontwikkeling van het Object. Daarnaast moet een (nieuwe) ontwikkeling passen binnen het vigerend beleid van de gemeente.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten