Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Willem Arntsz Hoeve

De Willem Arntsz Hoeve (WA Hoeve) is een groot GGZ-instellingsterrein op de Utrechtse Heuvelrug in Den Dolder (gemeente Zeist). De WA Hoeve is eigendom van Stichting Altrecht. Altrecht wenst tot verkoop van haar locatie over te gaan. De WA Hoeve kan daarbij herontwikkeld worden tot een nieuwe wijk van Den Dolder. Altrecht wil de WA Hoeve, te weten het terrein en opstallen, verkopen aan een partij die voor eigen rekening en risico de herontwikkeling van het terrein en de realisatie van het vastgoed ter hand neemt, hierna aan te duiden als de marktpartij. Tenman heeft samen met een particuliere investeerder een bieding gedaan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten