Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rotterdam Centraal en omgeving

Strategische keuzes op hoofdlijnen zijn mede bepalend geweest voor het optimaal functioneren van het huidige centraal station van Rotterdam en haar omgeving. De “champagneglazen” van de Engelse architect Will Alsop lagen letterlijk in scherven, de emotionele schade enorm, de bestuurlijke keuzes in het Alsop tijdperk werden gedreven door geld, (on-)macht en emotie. Door heldere contouren te scheppen, rode strepen te schetsen, budgetten vooraf vast te stellen en een heldere strategische visie is veel tijd gewonnen en veel voordeel behaald. Simpele strategische keuzes met een grote impact; denken vanuit het perspectief van de reiziger en de rotterdamse bewoners heeft geleid tot de volgende keuzes: de bouwtijd halveren, overlast verkleinen en verkorten voor de rotterdammer, de reiziger wil in alle opzichten gemak. De keuze voor halvering van bouwtijd heeft ondermeer geleid tot een mobiliteitshub waarbij metro, trein, tram bus en fietsparkeren letterlijk boven elkaar liggen. De keuze voor gemak en comfort heeft er toe geleid dat de centrale hal leeg en overzichtelijk is. De keuze voor het denken vanuit het perspectief van de rotterdammer heeft er toe geleid dat de rotterdammer een icoon rijker is. Huidige partner van Tenman was rijksprojectleider voor Roterdam CS en adviseur van de minister van Vrom.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten