Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ontwikkelingsbedrijf NHN | exploitatie bedrijventerreinen

Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) ondersteunt de gemeenten in West-Friesland in de uitvoering van een gezamenlijk regionaal bedrijventerreinenbeleid. De ambitie van de regio is te komen tot gezamenlijke exploitatie als middel voor een optimale uitwerking van gezamenlijk uitgiftebeleid en gezamenlijke (her)ontwikkeling. Deze ambitie is zodanig geformuleerd dat in een zogenaamde koplopergroep van drie gemeenten een onderzoek is uitgevoerd naar de juridisch – organisatorische uitwerking van gezamenlijke exploitatie. Ook een doorkijk naar mogelijke financieringsconstructies en financiële consequenties is op hoofdlijnen verkend. Tenman trad op als strategisch partner en heeft het proces begeleid tot verkenning van een gezamenlijke exploitatie van drie bedrijventerreinen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten