Financieringsconstructies bedrijventerreinen West-Friesland

Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) ondersteunt de gemeenten van West-Friesland bij de uitvoering van een gezamenlijk regionaal bedrijventerreinenbeleid. De ambitie van de regio is om gezamenlijke exploitatie in te zetten voor de optimale uitwerking van een gezamenlijk uitgiftebeleid en gezamenlijke (her)ontwikkeling. Door een koplopergroep van drie gemeenten is onderzoek gedaan naar de juridisch-organisatorische uitwerking van gezamenlijke exploitatie. Ook zijn de mogelijke financieringsconstructies en financiële consequenties op hoofdlijnen verkend.

Tenman trad op als strategisch partner, heeft het proces begeleid en de verkenning van een gezamenlijke exploitatie van drie bedrijventerreinen opgesteld. De belangrijkste conclusie is dat er draagvlak is voor een efficiëntere inzet van regionale capaciteit, onder andere door het delen van kennis en expertise. Een gezamenlijke exploitatie bleek niet haalbaar.

Opgave:
Regionaal bedrijventerreinenbeleid

Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf NHN

Geleverde diensten:

Meer projecten

Suikerzijde Groningen

Stoeten met tractoren over lange modderige wegen, de weeë lucht van gekookte suikerbieten, eindeloze vergezichten over de vloeivelden, de laatste herinneringen van de suikerfabriek aan…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer

Gemeente Aalsmeer

Door fusies van sportverenigingen en scholen is er ruimte vrijgekomen voor woningbouw in de bestaande woonwijk Hornmeer. Woningbouw voor bijzondere doelgroepen zoals ouderen, starters en…

Lees meer

Project Zuidas

De Zuidas is een ambitieuze gebiedsontwikkelingsopgave in Amsterdam Zuid, het gebied tussen de woonwijken Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Tenman heeft het Rijk en het projectbureau Zuidas…

Lees meer

Fort Pannerden

Het rijksmonument Fort Pannerden is een van de grotere forten in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1869 en 1871 en kent…

Lees meer

De Gelderland Culemborg

Het gebouw de Gelderland aan de Stationsweg van Culemborg kent een rijke historie. In eerste instantie werd het gebouwd als Locomotiefloods. Later werd het in…

Lees meer

Markthal Rotterdam

De Markthal Rotterdam is ontwikkeld door Provast voor de gemeente Rotterdam (parkeergarage), Vesteda (Woningen) en Unibail Rodamco (winkels en marktvloer). Na het terugtreden van Unibail…

Lees meer

Het Zeehospicium Katwijk

In 1908 werd in Katwijk het Rotterdamsch Zeehospitium gevestigd. Dit diende als sanatorium voor kinderen met tuberculose uit de stedelijke ziekenhuizen. Door de gunstige ligging…

Lees meer

Gemeente Almere

Ter afwikkeling van een geschil over een elders stopgezette ontwikkeling (bouwclaim) moest de gemeente Almere een vergelijkbaar, marktconform aanbod doen voor de ontwikkeling van 260…

Lees meer