Financieringsconstructies bedrijventerreinen West-Friesland

Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) ondersteunt de gemeenten van West-Friesland bij de uitvoering van een gezamenlijk regionaal bedrijventerreinenbeleid. De ambitie van de regio is om gezamenlijke exploitatie in te zetten voor de optimale uitwerking van een gezamenlijk uitgiftebeleid en gezamenlijke (her)ontwikkeling. Door een koplopergroep van drie gemeenten is onderzoek gedaan naar de juridisch-organisatorische uitwerking van gezamenlijke exploitatie. Ook zijn de mogelijke financieringsconstructies en financiële consequenties op hoofdlijnen verkend.

Tenman trad op als strategisch partner, heeft het proces begeleid en de verkenning van een gezamenlijke exploitatie van drie bedrijventerreinen opgesteld. De belangrijkste conclusie is dat er draagvlak is voor een efficiëntere inzet van regionale capaciteit, onder andere door het delen van kennis en expertise. Een gezamenlijke exploitatie bleek niet haalbaar.

Opgave:
Regionaal bedrijventerreinenbeleid

Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf NHN

Geleverde diensten:

Meer projecten

Upfield Rotterdam

Upfield is een voormalige bedrijfslocatie van Unilever vooral bekend door de productie van margarine, met bekende merken zoals Blueband, Becel, Croma en Zeeuws Meisje.  De…

Lees meer

Maasterras Dordrecht

Het Maasterras direct gelegen aan de Oude Maas maakt onderdeel uit van een aantal grootte gebiedsontwikkelingen van circa 10.000 woningen. De ambitie van het gebied…

Lees meer