Het Zeehospicium Katwijk

In 1908 werd in Katwijk het Rotterdamsch Zeehospitium gevestigd. Dit diende als sanatorium voor kinderen met tuberculose uit de stedelijke ziekenhuizen. Door de gunstige ligging in de duinen, pal aan zee, konden zij hier goed herstellen. In de loop van vorige eeuw vestigden meerdere organisaties zich op dit terrein, waaronder het Rijnlands Revalidatie Centrum (RRC) en Het Raamwerk. Eind vorige eeuw vond er ontvlechting plaats, waarbij het RRC verhuisde naar Leiden en Het Raamwerk achterbleef in Katwijk.

Tenman trad voor het Rijnlands Revalidatie Centrum op als expert in het juridisch geschil dat ontstond over een afspraak over de afwikkeling van de grondexploitatie van de gebiedsontwikkeling van het Zeehospitium-terrein. Het geschil is uiteindelijk na een bodemprocedure geschikt.

Opgave:
Contra expertise grondexploitatie

Opdrachtgever:
Rijnlands Revalidatie Centrum

Geleverde diensten:

Meer projecten

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer