De Gelderland Culemborg

Het gebouw de Gelderland aan de Stationsweg van Culemborg kent een rijke historie. In eerste instantie werd het gebouwd als Locomotiefloods. Later werd het in gebruik genomen door meubelfabrikant de Gelderland. Op het moment van opdracht zijn er vier partijen betrokken bij de herontwikkeling van dit complex. De Combinatie Investerings Groep bv is eigenaar van het complex en wil er een supermarkt vestigen. De Stichting De Gelderland, die een groep van circa 35 initiatiefnemers en gebruikers van het gebouw vertegenwoordigd, heeft een deel van het gebouw gekraakt. Aan de publieke zijde staan de gemeente Culemborg, als facilitator voor het wijzigen van het bestemmingsplan, en de provincie Gelderland, als subsidieverstrekker vanuit het programma Robuuste Investeringsimpuls.

Tenman kent de overheid, kent de vastgoedmarkt en kent de gebruikersmarkt. Door de te verdelen koek iets groter te maken en partijen gezamenlijk aan tafel te krijgen, is een passende oplossing gevonden.

Opgave:
Een review van de haalbaarheid van de herontwikkeling van ‘De Gelderland’

Opdrachtgevers:
Provincie Gelderland, Gemeente Culemborg, CIG Vastgoed bv en Stichting De Gelderland.

Geleverde diensten:

Meer projecten

De Kleine Omval Amsterdam

Voor het plangebied Omval-Weespertrekvaart is de gemeente Amsterdam op zoek naar een combinatie van een ontwikkelaar, een architect en een aannemer. Ze schreef hiervoor een…

Lees meer

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer