Fort Pannerden

Het rijksmonument Fort Pannerden is een van de grotere forten in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1869 en 1871 en kent een rijke geschiedenis. In 1988 is het fort overgedragen van Domeinen aan Staatsbosbeheer. Het fort is door Staatsbosbeheer in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Lingewaard. In de afgelopen jaren heeft een uitgebreide cascorestauratie plaatsgevonden. Er moet nog geïnvesteerd worden om het fort geschikt te maken voor de exploitatie van een museum, een informatiecentrum en horeca. Tegelijkertijd moet er vooruitgekeken worden naar de toekomstige exploitatie en een samenwerkingspartner gezocht worden om ervoor te zorgen dat de gedane investeringen zullen renderen. De inzet is dat er een toeristische trekker ontstaat in de Gelderse Poort.

De gemeente Lingewaard heeft Tenman gevraagd om in een beperkte tijd advies uit te brengen over passende beheers- en exploitatievormen voor Fort Pannerden. Aansluitend is een voorkeursoptie uitgewerkt in een organisatiestructuur, inclusief rollen en verantwoordelijkheden. Tot slot is een Plan van Aanpak op hoofdlijnen opgesteld voor de implementatie van de beheersvorm.

Opgave:
Verkenning van exploitatievormen voor uniek monument

Opdrachtgever:
Gemeente Lingewaard

Geleverde diensten:

Meer projecten

Oliehandel van Megen Zaanstad

Oliehandel Anton van Megen ligt met zijn bunkerboot De Voorzaan binnen de contouren van de herontwikkeling van het Hembrugterrein. Met het oog op toekomstige ontwikkelingen…

Lees meer

Project Zuidas

De Zuidas is een ambitieuze gebiedsontwikkelingsopgave in Amsterdam Zuid, het gebied tussen de woonwijken Amsterdam-Zuid en Buitenveldert. Tenman heeft het Rijk en het projectbureau Zuidas…

Lees meer