Fort Pannerden

Het rijksmonument Fort Pannerden is een van de grotere forten in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1869 en 1871 en kent sindsdien een rijke geschiedenis. In 1988 is het fort overgedragen van Domeinen aan Staatsbosbeheer. Het fort is door Staatsbosbeheer in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Lingewaard. In de afgelopen jaren heeft een uitgebreide cascorestauratie van Fort Pannerden plaatsgevonden. Er resteert nog een investering om het fort gereed te maken voor de exploitatie van een museum, een informatiecentrum en horeca. Tegelijkertijd moet er al vooruitgekeken worden naar de toekomstige exploitatie en een samenwerkingspartner om ervoor te zorgen dat de gedane investeringen zodanig zullen renderen dat er in een zelfvoorzienende majeure toeristische trekker ontstaat in de Gelderse Poort. De gemeente Lingewaard heeft Tenman gevraagd om in een beperkte tijd een conceptontwikkeling uit te brengen over passende beheers- en exploitatievormen voor Fort Pannerden. Aansluitend wordt is een voorkeursoptie uitgewerkt in een organisatiestructuur inclusief rollen en verantwoordelijkheden. Tot slot is een plan van aanpak op hoofdlijnen opgesteld voor de implementatie van de beheersvorm.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Meer projecten