Fort Pannerden

Het rijksmonument Fort Pannerden is een van de grotere forten in de Nieuw Hollandse Waterlinie. Het fort is gebouwd tussen 1869 en 1871 en kent een rijke geschiedenis. In 1988 is het fort overgedragen van Domeinen aan Staatsbosbeheer. Het fort is door Staatsbosbeheer in erfpacht uitgegeven aan de gemeente Lingewaard. In de afgelopen jaren heeft een uitgebreide cascorestauratie plaatsgevonden. Er moet nog geïnvesteerd worden om het fort geschikt te maken voor de exploitatie van een museum, een informatiecentrum en horeca. Tegelijkertijd moet er vooruitgekeken worden naar de toekomstige exploitatie en een samenwerkingspartner gezocht worden om ervoor te zorgen dat de gedane investeringen zullen renderen. De inzet is dat er een toeristische trekker ontstaat in de Gelderse Poort.

De gemeente Lingewaard heeft Tenman gevraagd om in een beperkte tijd advies uit te brengen over passende beheers- en exploitatievormen voor Fort Pannerden. Aansluitend is een voorkeursoptie uitgewerkt in een organisatiestructuur, inclusief rollen en verantwoordelijkheden. Tot slot is een Plan van Aanpak op hoofdlijnen opgesteld voor de implementatie van de beheersvorm.

Opgave:
Verkenning van exploitatievormen voor uniek monument

Opdrachtgever:
Gemeente Lingewaard

Geleverde diensten:

Meer projecten

Upfield Rotterdam

Upfield is een voormalige bedrijfslocatie van Unilever vooral bekend door de productie van margarine, met bekende merken zoals Blueband, Becel, Croma en Zeeuws Meisje.  De…

Lees meer

Maasterras Dordrecht

Het Maasterras direct gelegen aan de Oude Maas maakt onderdeel uit van een aantal grootte gebiedsontwikkelingen van circa 10.000 woningen. De ambitie van het gebied…

Lees meer