Wat Tenman doet

Tendermanagement, aanbesteden en contracteren

Tenman begeleidt publieke partijen bij aanbestedingen en tenders. We zijn vanaf het begin betrokken en ondersteunen private partijen bij het bepalen van de aanbestedingsstrategie, het uitschrijven van de procedure en bij het vastleggen van afspraken na selectie. Ook formeren we het tenderteam, ontwikkelen het concept en organiseren de volledige inschrijving of selectie. We spreken de taal van publieke en private partijen. We weten wat belangrijk is en wat wel en niet kan, mag en werkt. Tenman formeert per project een sterk op maat gesneden team, waarbij creativiteit wordt gekoppeld aan overtuigingskracht en organisatietalent. We zorgen dat alle voorwaarden voor succes aanwezig zijn en maken zo het verschil. Omdat we geloven in onze meerwaarde, zijn we bereid ons honorarium van succes afhankelijk te maken.

Project- en procesmanagement

Tenman geeft leiding aan complexe ruimtelijke projecten en brengt deze tot een goed einde. We zetten ruimtelijke ordenings- en investeringsopgaven om in realistische, haalbare (deel)projecten. Door onze onafhankelijke rol zijn we altijd in staat om vanuit het belang en de voortgang van het project te handelen. Tenman weet waar belangen liggen en hoe om te gaan met publieke of private krachtenvelden. We hebben de kennis en ervaring om namens het project met derden gesprekken te voeren en te onderhandelen. We weten hoe een projectorganisatie ingericht moet worden en hoe je partijen kan verbinden. We nemen deze rol vaak op nadat een tender gewonnen is, na het afsluiten van de initiatieffase of in een lopend traject waarbij extra expertise gewenst is.

Advies

Ruimtelijke plannen vragen om kennis en kunde, een objectief oordeel en stevig advies. Krijgen we dit project haalbaar? Welk product past bij de marktvraag? Is dit een tender voor ons? En zo ja, hoe contracteren we dan de markt? Tenman heeft inzicht in de vraagstukken die bij opdrachtgevers leven. Voordat er substantiële investeringen worden gedaan, is Tenman in staat om aan te geven hoe de kans op een realiseerbaar project wordt vergroot. We werken hierbij van haalbaarheid tot strategie. We stellen een gedegen en op feiten gebaseerd advies op met duidelijke aanbevelingen dat als basis kan dienen voor interne besluitvorming.

Gemeente Waddinxveen

“Voor de gemeente Waddinxveen is Tenman gevraagd, samen met Gloudemans, om als adviseur op te treden bij de gebiedsontwikkelingen Sleutelkwartier en ‘t Suyt 2.”

—Gemeente Waddinxveen

Marc Bonekamp