Paleis Soestdijk

Een icoon van nationale betekenis transformeren naar internationale exposure. Bos, Park en Paleis als verbindende factoren tussen overheid, cultuur, bevolking en bedrijfsleven.

We kunnen er niet omheen: ‘Soestdijk is van ons allemaal’. De dinsdag 25 oktober 2016 gepresenteerde plannen stralen dit ook uit. Het consortium Internationaal Handelshuis viel af, om reden van te bescheiden plan. Het plan Internationaal Handelshuis beoogde een (inter)nationaal podium voor handel, kennisuitwisseling, innovatie en samenwerking. Een duurzame, openbaar toegankelijke bestemming voor landgoed en paleis met recreatieve voorzieningen, die bovendien de regionale identiteit versterkt. In het weekeinde volledig toegankelijk voor publiek, door de week in de functie van handelshuis. Over dit plan is met meer dan honderd bedrijven en ook (semi) overheden enthousiast gesproken. Het Paleis is de icoon en de drager van het gehele landgoed, de overige gebouwen zijn complementair en dragen bij aan een duurzaam behoud van het totaal. Daarnaast is het landgoed de verbindende schakel met haar omgeving, zoals de gemeenten Baarn en Soest (inclusief hun NS-stations), het Nationaal Militair Museum, Kasteel Groeneveld, Kasteel De Hooge Vuursche, het dorp De Lage Vuursche, het Klimbos, de Zeven Linden en de Landgoederen Drakensteyn en Pijnenburg.