Marc
Bonekamp

Plekken maken waar mensen willen wonen, werken, elkaar ontmoeten en vrije tijd doorbrengen, het inrichten van de ruimtelijke omgeving vanuit complexe gebiedsontwikkelingen, daar ligt de interesse van Marc.

Of het nu de realisatie van een nieuwe woonwijk betreft, het geven van nieuw leven aan oude gebouwen of het zorgen voor een omgeving waar werken en wonen samen gaan, dat is waar Marc zich met hart en ziel voor inzet. Voor de daarbij horende processen en werkzaamheden telt altijd het doel; zorgen dat het plan werkelijkheid wordt en dat uiteindelijk initiatiefnemer én gebruiker er bij gebaat zijn.

Na zijn studie heeft Marc zijn kennis, kunde en ervaring verder uitgebreid bij zowel marktpartijen als bij lokale overheden. In toenemende mate met een voor het eindresultaat verantwoordelijke rol. Per april 2019 heeft Marc ervoor gekozen om het Tenman-team te versterken en zich in te zetten voor uitdagende, nieuwe projecten.